Groep 4 basisonderwijs

Cito-toetsen groep 4

Cito-toets in groep 4

Kinderen in groep 4 van de basisschool doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouders en opvoeders over deze toets te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u straks volledig op de hoogte.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Onderwijs overzicht
Toets basisonderwijs
Citotrainer
Beter op school
Onderwijs

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen zichtbaar te maken. Door twee keer te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende en naar verwachting groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Onderwijsblogs
Onderwijsoverzicht
Over onderwijs
Basisonderwijs overzicht
Basisonderwijs overzichten
Leerkrachten

Link toevoegen

Voorbereiden op toetsen

Voorbereiden op de toetsen

Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook terug in de les. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4.

Basisschool groep 4
Basisonderwijs
Groep 4
Citotoetsen in groep 4
Cito-toets
Beter onderwijs

Link toevoegen

Documenten

Document
Presentatie
Cito-toets groep 4 presentatie
Presentatie overzicht
Tekening
Doc
Doc 2
Afbeelding
Presentatie over Citotoets groep 4
Afbeelding
Afbeelding
Spreadsheet

Link toevoegen

Blogs

Citotoetsen groep 4 Wordpress
Groep 4 Blogspot
Alles over groep 4 MyStrikingly
Citotoets groep 4 jouwweb.nl
Groep 4 voor ouders Blogspot
Groep 4 weetjes - Mystrikingly.com
Cito-toetsen groep 4
Groep 4 ouders yolasite
Leren in groep 4 op Jouwweb
Groep 4 basisonderwijs op Jouwweb

Link toevoegen

Cito-toets thuis oefenen

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Passend onderwijs
Citotoetsen in groep 4
Educatie info
Educatie
Educatief
Groep 4 basisschool
Onderwijstips
Ouders en onderwijs
Onderijs en ouders

Link toevoegen

Samenvatting

Samenvatting

In groep 4 worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het belang van deze scores kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de toetsen in groep 4.

Onderwijsfans
Online onderwijs
Meesterlijk onderwijs
Onderwijs
Basisonderwijs tips
Basisscholen
Meester Cor
Onderwijs blogs
Basisonderwijs

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 03-10-2020

Aanmaakdatum: 24-09-2020

Rubrieken: 6

Links: 0

Link toevoegen