Cito-toetsen groep 4

Cito-toetsen groep 4

Cito-toets in groep 4

Kinderen in groep 4 van de basisschool doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouders en opvoeders over deze toets te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u straks volledig op de hoogte.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Onderwijs overzicht
Toets basisonderwijs
Citotrainer
Beter op school
Onderwijs

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen zichtbaar te maken. Door twee keer te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende en naar verwachting groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Onderwijsblogs
Onderwijsoverzicht
Over onderwijs
Basisonderwijs overzicht
Basisonderwijs overzichten
Leerkrachten

Link toevoegen

Link toevoegen